آستر پلاستیک خودرویی دوپلی کالر

اسپری رنگ پرایمر

آستر پلاستیک خودرویی مناسب برای سطوح پلاستیکی که نیاز به رنگ دارد و نمی توان رنگ اسپری دوپلی کالر رو مستقیم روی سطح اجرا کرد .

روش استفاده :

برای این کار اول باید اسپری پلاستیک خودرویی دوپلی کالر را روی سطح پلاستیکی مثل آینه خودرو ، زه دور خودرو ، سپر خودرو و . . . اجرا کنید

بعد از خشک شدن رنگ اسپری دوپلی کالر رو روی سطح اجرا کنید .

اسپری کلر خودرویی

آستر پلاستیک خودرویی دوپلی کالر