اسپری رنگ دودی ( ترانسپرنت ) دوپلی کالر

رنگ اسپرت چراغ اسپری رنگ ترانسپرنت یا همان شفاف دوپلی کالر این اسپری

برای تلق های رویی چراغ های اتومبیل ، موتور سیکلت و . . . . قابل استفاده

می باشد که در حال حاضر رنگ مشکی آن موجود است .

این محصول در ایران تولید میشود .

کاتالوگ رنگ رال