اسپری کیلر براق دوپلی کالر

اسپری کیلر براق

اسپری کیلر براق دوپلی کالر

این اسپری مناسب برای فیکس کردن سطح های رنگ شده و غیر رنگ شده به کار می رود .

اسپری کیلر براق دوپلی کالر قابل استفاده برای کلیه سطوح بجز یونالیت می باشد ( چون باعث خورندگی یونالیت و فوم میشود )  با استفاده از این محصول میتوانید سطح مورد نظر را از هر گونه گرد و خاک و یا آب غیر مسقیم محافظت کنید .

محصول شرکت دوپلی کالر

واحد ۴۰۰ میل

براقیت : براق

کاتالوگ اسپری رنگ

اسپری نسوز

اسپری زینک مات

فروشگاه دوپلی کالر