اسپری دودی ترانسپرنت شفاف

اسپری دودی ترانسپرنت شفاف دوپلی کالر

اسپری دودی ترانسپرنت شفاف دوپلی کالر

  • جهت رنگ آمیزی تلق و سطوح پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد و  باعث دودی شدن چراغ های عقب خودرو و غیره می شود .
  • سطح مورد نظر را کاملا از هر گونه چربی و غبار پاک نمایید .

طریقه مصرف اسپری :

قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید .

دو تا سه بار با فاصله زمانی اسپری شود تا کاملا سطح مورد نظر بطور یکنواخت پوشش داده شود.

اسپری دودی ترانسپرنت شفاف دوپلی کالر