اسپری دوپلی کالر

شرکت رنگ دوپلی کالر پارس وابسته به گروه صنعتی فومن شیمی و گروه صنعتی رنگ موتیپ دوپلی آلمان است.

با توجه به نیاز بازار داخلی به رنگ‌های اسپری با کیفیت بالا طبق استانداردهای بین المللی، شرکت رنگ دوپلی پارس با هدف تولید و عرضه اسپری رنگ با مصارف صنعتی، خودرویی و خانگی و ایجاد تنوع رنگ رال مطابق با درخواست مصرف کنندگان داخلی و خارجی و جلب رضایت آنان و با بهره‌گیری از تکنولوژی نوین در اولیل سال ۱۳۸۴ در ایران پا به عرصه فعالیت‌های صنعتی کشور نهاد.

خرید اسپری دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز روشن 6027 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز روشن 6027 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز روشن 6027 دوپلی کالر Light Green   اسپری رنگ 6009 رال به رنگ سبز پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی...

ادامه مطلب

اسپری رنگ سبز 6021 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز 6021 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز 6021 دوپلی کالر Green   اسپری رنگ 6021 رال به رنگ سبز پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌ این اسپر...

ادامه مطلب

اسپری رنگ سبز پاستلی 6019 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز پاستلی 6019 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز پاستلی 6019 دوپلی کالر Pastel Green   اسپری رنگ 6019 رال به رنگ سبز پاستلی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده اس...

ادامه مطلب

اسپری رنگ سبز چمنی 6018 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز چمنی 6018 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز چمنی 6018 دوپلی کالر Yellow Green   اسپری رنگ 6018 رال به رنگ سبز چمنی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ سبز 6009 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز 6009 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز 6009 دوپلی کالر Fir Green اسپری رنگ 6009 رال به رنگ سبز پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌ این اسپری رنگ‌...

ادامه مطلب

اسپری رنگ سبز خزه ای 6005 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز خزه ای 6005 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز خزه ای 6005 دوپلی کالر Moss Green   اسپری رنگ 6005 رال به رنگ سبز خزه ای پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی پاستلی 5024 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی پاستلی 5024 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی پاستلی 5024 دوپلی کالر Pastel Blue   اسپری رنگ 5024 رال به رنگ آبی پاستلی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی نفتی 5023 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی نفتی 5023 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی نفتی 5023 دوپلی کالر Distant Blue اسپری رنگ 5023 رال به رنگ آبی نفتی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژگی‌‌ ا...

ادامه مطلب

اسپری رنگ سبز آبی 5021 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز آبی 5021 دوپلی کالر

اسپری رنگ سبز آبی 5021 دوپلی کالر Water Blue   اسپری رنگ 5015 رال به رنگ سبز آبی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژ...

ادامه مطلب

اسپری رنگ آبی اقیانوسی 5020 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی اقیانوسی 5020 دوپلی کالر

اسپری رنگ آبی اقیانوسی 5020 دوپلی کالر Ocean Blue اسپری رنگ 5015 رال به رنگ آبی اقیانوسی پایه‌ی رنگ رزین آکریلیک تولید شده است ویژ...

ادامه مطلب