آموزش استفاده از اسپری رنگ

آموزش استفاده از اسپری رنگ

آموزش استفاده از اسپری رنگ

روش صحیح مصرف اسپری رنگ دوپلی کالر رال

  • ابتدا محل رنگ آمیزی باید تمیز ، خشک و عاری از چربی باشد.
  • رنگ در داخل قوطی حالت خیلی غلیظ دارد . به دو دلیل
  1. ماندن در حال سکون به مدت طولانی
  2. سرما مخصوصا در فصل زمستان

بنابراین در هوای سردابتدا باید تا ۳۵ درجه اسپری دوپلی کالر را گرم کرده سپس یک تا سه دقیقه اسپری را تکان دهید تا صدای گلوله فلزی داخل اسپری به وضوح شنیده شود ، رنگ داخل قوطی اسپری رقیق و به راحتی از نازل خارج گردد.

نکته مهم :

به هیچ وجه قبل از تکان دادن اسپری به روی نازل فشار وارد ننمایید. چون این کار باعث میشود ورودی پاشش اسپری شما خشک شود.

از قرار دادن اسپری در برابر شعله مستقیم آتش جدا خودداری فرمایید .

  • از فاصله ۲۵ سانتی متری ، میانگین بین ۴۵ درجه تا ۶۰ درجه اسپری شود . افقی رنگ کردن باعث میشود به جای رنگ ، گاز وارد لوله شود . همچنین رنگ را به صورت گردی پاشش نمایید .
  • پاشیدن مداوم رنگ اسپری دوپلی کالر در یک نقطه ، باعث شره کردن و دیر خشک شدن آن خواهد شد.
  • از رنگ کردن ضربدری یا دایره ای و غیر اصولی رنگ کردن پرهیز کنید چون خروجی ممکن است مناسب نباشد .
  • اگر مرحله ی اول رنگ آمیزی را بصورت خط افقی انجام داده اید ، مرحله دوم را به صورت خط عمودی اعمال کنید .
  • جهت جلوگیری از خشک شدن رنگ داخل نازل پس از اتمام کار ، اسپری را ۲ ثانیه بصورت وارونه پاشش نمائید تا رنگ داخل نی و نازل آن تخلیه گردد.

کاتالوگ رنگ دوپلی کالر

رنگ کامپیوتری

اسپری دودی

آموزش استفاده از اسپری رنگ